Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy - operacje typu "gospodarka wodno-ściekowa"


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-04-12 12:54

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "gospodarka wodno-ściekowa" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW 2014-2020 współfinansowanego Ze środków EFRROW. Zgodnie z §14, ust 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.07.2016 r, (Dz.U 2016, poz.1182), po podaniu do publicznej wiadomości ww. listy, właściwy organ samorządu województwa przeprowadza kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy podmiotów umieszczonych na tej liście w zakresie spełnienia warunków przyznania pomocy oraz w zakresie danych w nim zawartych lub dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś