Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podpisano umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność


Zobacz również:
2016-05-10 08:16

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą relacją z przedmiotowego wydarzenia umieszczoną w serwisie slaskie.pl

Lista Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich które zawarły umowy na realizację  swoich Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Lp.

Nazwa LGD

Wysokość środków przyznanych na realizację LSR w EUR

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" z siedzibą w Złotym Potoku, KRS 0000252815

2 667 125,00

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" z siedzibą w Łazach, KRS 0000255872

2 641 000,00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota" z siedzibą w Gorzycach, KRS 0000312215

2 377 375,00

Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" z siedzibą w Koszęcinie , KRS 0000529355

4 505 375,00

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" z siedzibą w Mykanowie, KRS 0000254869

2 087 625,00

Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" z siedzibą w Kłobucku, KRS   0000251693

3 232 375,00

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" z siedzibą w Łodygowicach, KRS 0000314278

4 020 875,00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej, KRS 0000305315

3 778 625,00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" z siedzibą w Pszczynie, KRS 0000316064

4 268 250,00

10.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" z siedzibą w Skoczowie, KRS 0000310575

4 268 250,00

11.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla rozwoju" z siedzibą w Pietrowicach Wielkich, KRS 0000299085

1 428 750,00

12.

Stowarzyszenie LYSKOR z siedzibą w Pstrążnej, KRS 0000257707

1 703 250,00

13.

Lokalna Grupa Działania "Bractwo Kuźnic" z siedzibą w Poczesnej, KRS 0000301841

1 428 750,00

14.

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" z siedzibą w Pyrzowicach, KRS 0000263450

2 521 565,56

w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)

Lp.

Nazwa LGD

Wysokość środków przyznanych na realizację LSR w EUR

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej, KRS 0000345828

3 000 000,00

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" z siedzibą w Przyrowie, KRS 0000559500

2 000 000,00

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś