Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej za rok 2015


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-12-21 12:51

Publikujemy wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania za rok 2015 dla województwa śląskiego dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.

Zgodnie z §11 ust 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dn. 14.07.2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2016, Poz. 1182):  wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej„wskaźnikiem zwodociągowania gminy”, według danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, zwanych dalej „danymi GUS”– w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:
a) nie więcej niż 50% – 6 punktów,
b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 4 punkty,
c) powyżej 75% i nie więcej niż 90% – 2 punkty.

Z powyższego kryterium oraz analogicznie z dwóch kolejnych kryteriów określonych w § 11 ust 4 pkt 5, 6 ww. rozporządzenia wynika, iż wskaźniki powinny być obliczane na podstawie danych dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania za rok 2015

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś