Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 46 wiadomości z wszystkich 46 dla zadanych warunków:

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

| kategorie: Komunikaty

Udostępniono wzory umów oraz wniosków niezbędnych do realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Udostępniono wersje elektroniczne dokumentów niezbednych do uruchomienia naborów wniosków o udzielenie wsparcia , o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378).

| kategorie: Nabory wniosków, Dokumenty

Przekazanie wzoru formularza wniosku o płatność oraz wzoru formularza informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ARiMR opracowała wzory formularzy wniosku o płatność oraz informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

| kategorie: Komunikaty, Dokumenty

Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" oraz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349), ARiMR opracowała nowe wersje formularzy

| kategorie: Komunikaty, Dokumenty

Zmodyfikowana wersja formularza ankiety monitorującej dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”

Uprzejmie przypominamy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w dniu 27 listopada 2015 r. została zamieszczona zmodyfikowana wersja formularza ankiety monitorującej dla poddziałania 19.1 (załącznik nr 2 do umowy). Modyfikacja dotyczyła pola z wiersza II.7.1.1., kolumny II.7.2. (techniczna poprawa parametru pola).

| kategorie: Dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś