Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polecamy

Wiadomości

2018-08-31

Spotkanie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. w Katowicach ( Urząd...

2018-08-27

Komunikat dla wnioskodawców - przypomnienie o trawających naborach

Przypominamy o trwajacych naborach wniosków na operacje typu "budowa lub modernizacja dróg lokalnych" oraz "inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych...

2018-07-31

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - komunikat w zakresie wypełnienia załącznika 2b

Informacja dotycząca wypełnienia załącznika 2b tj. oświadczenia właściciela lub współwłaściciela nieruchomości dotyczące przetwarzania danych osobowych, dla wniosków  na operacje typu "budowa lub...Sukcesy projektów

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Beneficjent: Gmina Pawonków

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną czyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany

Wartość dofinansowania EFRROW: 4 000 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 9 422 415,58 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś