Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie

Lista naborów


Dostępne 16 z wszystkich 16 naborów wniosków:

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

zakończony od 2022-05-23 do 2022-06-24

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 569/324/VI/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 - 2020).

Termin składania wniosków: od dnia 23 maja 2022 r. do dnia 24 czerwca 2022 r.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

zakończony od 2022-05-23 do 2022-06-24

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 568/324/VI/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 - 2020).

Termin składania wniosków: od dnia 23 maja 2022 r. do dnia 24 czerwca 2022 r.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury

zakończony od 2020-11-16 do 2020-12-30

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2444/80/VI/2020 z dnia 28 października 2020 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Termin składania wniosków: od 16 listopada 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury

zakończony od 2020-06-15 do 2020-07-03

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1198/130/VI/2020 z dnia 27 maja 2020 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Termin składania wniosków: od 15 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na dres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury

zakończony od 2020-02-10 do 2020-04-08

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 104/97/VI/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Termin składania wniosków: od 10 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

zakończony od 2020-02-10 do 2020-04-08

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 105/97/VI/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków: od 10 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury

zakończony od 2018-08-13 do 2018-09-07

Zarząd Województwa ogłasza wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Termin składania wniosków: 13 sierpnia 2018 r. - 7 września 2018 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017, poz. 1481, t.j. z późn. zm.) na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

zakończony od 2018-08-13 do 2018-09-07

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Termin składania wniosków:

13 sierpnia 2018 r. - 7 wrzesnia 2018 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017, poz. 1481, t.j. z późn. zm.) na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Inwestycje w środki trwałe / (Scalanie gruntów)

zakończony od 2018-05-14 do 2018-06-15

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Termin składania wniosków: od 14 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Inwestycje w środki trwałe / (Scalanie gruntów)

zakończony od 2017-04-18 do 2017-05-12

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 552/177/V/2017 z dnia 15.03.2017 r. wnioski  o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" można składać w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego,

Wniosek o przyznanie pomocy

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury

zakończony od 2017-02-20 do 2017-04-14

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Termin składania wniosków: od 20 lutego 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać, w formie pisemnej, w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

zakończony od 2016-12-19 do 2017-02-10

Na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność /

zakończony od 2015-11-09 do 2015-12-30

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1872/69/V/2015 z dnia 06.10.2015 r. wnioski na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) można składać w terminie od 9 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

zakończony od 2015-11-09 do 2016-01-05

Nabór na budowę dróg lokalnych rozpoczęty

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1873/69/V/2015 z dnia 06.10.2015 r. wnioski  o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" można składać w terminie od 9 listopada 2015 r. do 5 stycznia 2016 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Inwestycje w środki trwałe / (Scalanie gruntów)

zakończony od 2016-06-06 do 2016-07-08

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 755/110/V/2016 z dnia 26.04.2016 r. wnioski  o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" można składać w terminie od 6 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś