Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy - operacje typu "gospodarka wodno-ściekowa"

Publikujemy zaktualizowaną listę informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"


Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach działania 19.2

Publikujemy aktualny formularz umowy wraz z załącznikami na projekt grantowy w ramach działania 19.2Sukcesy projektów

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Beneficjent: Gmina Pawonków

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną czyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany

Wartość dofinansowania EFRROW: 4 000 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 9 422 415,58 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś