Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polecamy

Wiadomości

2019-01-25

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "scalanie gruntów"

Publikujemy listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "scalanie gruntów"

2018-11-21

Drogi lokalne - Lista operacji korygująca błąd piasarski (oczywistą omyłkę)

Publikujemy skorygowaną listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

2018-10-25

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy - operacje typu "budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020Sukcesy projektów

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent: Gmina Janów

Tytuł projektu: Budowa obiektów sportowych w Lgoczance

Wartość dofinansowania EFRROW: 231 691,33 zł

Wartość całkowita projektu: 383 967,46 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś