Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polecamy

Wiadomości

2021-01-20

Nowy formularz biznesplanu dla wniosku o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

Publikujemy nowy formularz biznesplanu dla wniosku o przyznanie pomocy wraz z informacjami pomocniczymi oraz tabelami finansowymi

2020-12-23

Nowy formularz umowy i aneksu o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

Publikujemy nową wersję (5z) formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami oraz nową wersję aneksu do umowy  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 

2020-10-30

Nabór wniosków - targowiska PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”Sukcesy projektów

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent: Gmina Janów

Tytuł projektu: Budowa obiektów sportowych w Lgoczance

Wartość dofinansowania EFRROW: 231 691,33 zł

Wartość całkowita projektu: 383 967,46 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś