Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - informacje


ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

Samorząd Województwa Śląskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat I realizuje niżej wymienione operacje:

· Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;

· Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;

· Wsparcie oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PROW 2014-2020;

· Podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;

· Zakup i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego dla pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;

·  Inne wydatki ponoszone w ramach Planu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020;

·  Zakup sprzętu oraz delegacje pracowników referatu kontroli PROW;

· Zapewnienie wyposażenia miejsc pracy, a także odpowiednich warunków pracy osób realizujących zadania PROW 2014-2020 w 2018 r. oraz zaplanowane do realizacji 2019 r. podnoszenie   kwalifikacji pracowników i subskrypcja usługi hostowanej on-line (chmura obliczeniowa);

· Delegacje, podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. oraz delegacje zaplanowane do odbycia w miesiącu lipcu 2019 r;

· Zapewnienie wyposażenia miejsc pracy, a także odpowiednich warunków pracy, subskrypcja usługi hostowanej on-line (chmura obliczeniowa) osób realizujących zadania PROW 2014-2020 w 2019 r;

· Delegacje, podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 od lipca 2019 r. do kwietnia 2020 r. oraz delegacje zaplanowane do odbycia w miesiącach od maja do grudnia 2020 r.;

· Zapewnienie wyposażenia miejsc pracy, a także odpowiednich warunków pracy, subskrypcja usługi hostowanej on-line (chmura obliczeniowa) osób realizujących zadania PROW 2014-2020 w 2020 r. oraz zaplanowana do realizacji w I półroczu 2021 r. - Usługa dostępu do internetu, chmura, telefonia komórkowa,

· Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 w województwie śląskim wypłacone od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.

· Delegacje, podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 od sierpnia 2020 r. do grudnia 2021 r. oraz delegacje zaplanowane do odbycia w miesiącach od stycznia do czerwca 2022 r.

Planuje się, iż operacje zapewnią możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Poniżej zamieszczono pełną treść informacji o realizowanych operacjach:

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś