Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - informacje


ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

Samorząd Województwa Śląskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat I realizuje niżej wymienione operacje:

· Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;

· Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;

· Wsparcie oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PROW 2014-2020;

· Podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;

· Zakup i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego dla pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;

·  Inne wydatki ponoszone w ramach Planu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020;

·  Zakup sprzętu oraz delegacje pracowników referatu kontroli PROW;

· Zapewnienie wyposażenia miejsc pracy, a także odpowiednich warunków pracy osób realizujących zadania PROW 2014-2020 w 2018 r. oraz zaplanowane do realizacji 2019 r. podnoszenie   kwalifikacji pracowników i subskrypcja usługi hostowanej on-line (chmura obliczeniowa);

· Delegacje, podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. oraz delegacje zaplanowane do odbycia w miesiącu lipcu 2019 r;

· Zapewnienie wyposażenia miejsc pracy, a także odpowiednich warunków pracy, subskrypcja usługi hostowanej on-line (chmura obliczeniowa) osób realizujących zadania PROW 2014-2020 w 2019 r;

· Delegacje, podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 od lipca 2019 r. do kwietnia 2020 r. oraz delegacje zaplanowane do odbycia w miesiącach od maja do grudnia 2020 r.;

· Zapewnienie wyposażenia miejsc pracy, a także odpowiednich warunków pracy, subskrypcja usługi hostowanej on-line (chmura obliczeniowa) osób realizujących zadania PROW 2014-2020 w 2020 r. oraz zaplanowana do realizacji w I półroczu 2021 r. - Usługa dostępu do internetu, chmura, telefonia komórkowa,

· Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 w województwie śląskim wypłacone od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.

Planuje się, iż operacje zapewnią możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Poniżej zamieszczono pełną treść informacji o realizowanych operacjach:

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś