Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PS WPR 2023-2027


Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa i poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

Samorząd Województwa będzie realizował w ramach Wspólnej Polityki Rolnej następujące interwencje:

I. 10. 8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym,

I. 10. 10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi,

  • Obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków
  • Obszar B Inteligentna wieś

I. 13. 1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Harmonogram planowanych naborów wniosków w 2024 r. w ramach PS WPR 2023-2027

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram planowanych przez samorząd województwa w roku 2024 naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Poniżej zamieszczamy odpowiednie Uchwały Zarządu Województwa wraz z załącznikami (harmonogramami)

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Adresy stron internetowych 14 Lokalnych Grup Działania (LGD), z którymi Samorząd Województwa zawarł umowy ramowe na lata 2023-2027, a są to następujące Lokalne Grupy Działania (LGD):

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś