Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Formularz Informacji monitorującej_19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-04-13 07:57

W związku z informacjami o zakończeniu przez Beneficjentów realizacji operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 w załączniku udostępniamy wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami umów przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Beneficjenci pomocy  są zobowiązani do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Beneficjenci realizujący operację w zakresach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia, IPRO/IMRB składają w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.

Przykład:
W przypadku, jeśli data płatności końcowej nastąpiła 4 kwietnia 2017r., Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu do końca września 2018r.
Beneficjent zobowiązany jest do złożenia IPRO/IMRB za okres pełnego roku liczonego od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy. Oznacza to, że dane przedstawiane w IPRO/IMRB dotyczące m.in. poziomu sprzedanych produktów, usług bądź towarów powinny odzwierciedlać poziom sprzedaży w pełnym roku następującym od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy.

Beneficjenci realizujący operację w zakresach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub 6 rozporządzenia oraz operacje realizowane w zakresach innych niż   wymieniono w pkt 10 niniejszej instrukcji, w wyniku, której zostaną utworzone miejsca pracy, IPRO/IMRB składają w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym Beneficjent otrzymał płatność końcową.

Przykład (rok kalendarzowy)

05.2017 r. płatność końcowa
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. pierwszy rok kalendarzowy
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. drugi rok kalendarzowy
W omawianym przykładzie, w którym płatność końcowa nastąpiła 5 maja 2017 r., Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji po realizacji operacji w terminie od 1 do 31 stycznia 2019 r.

Przykład (rok obrachunkowy)
05.2017 r. płatność końcowa
do końca maja 2018 r. pierwszy rok obrachunkowy
do końca maja 2019 r. drugi rok obrachunkowy

W omawianym przykładzie, w którym płatność końcowa nastąpiła 5 maja 2017 r., Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji po realizacji operacji w terminie od 1 do 30 czerwca 2019 r.

Do pobrania:

Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś