Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nabór wniosków - targowiska


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-05-29 10:13

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1198/130/VI/2020 z dnia 27 maja 2020 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Termin składania wniosków: od 15 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na dres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice.

Przewidywana wysokość środków finansowych dostępnych dla województwa wynosi około 4 100 000 PLN

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wraz z rozporządzeniami zmieniającymi

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś