Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-10-24 [09:38] do 2016-10-28 [09:38]
Data publikacji: 2016-10-13 09:38

Zapraszamy na spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Spotkania odbędą się w niżej wymienionych terminach:

  • 24 października 2016 r. Rybnik (Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, piętro I, sala nr 200),
  • 26 października 2016 r.Częstochowa (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard S. Wyszyńskiego 70/126, sala konferencyjna),
  • 27 października 2016 r.Bielsko-Biała (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Oddział w Bielsku-Białej, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, sala na IV piętrze),
  • 28 października 2016 r. Katowice (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice, Sala Kolumnowa, półpiętro, pomieszczenie 0B.31-32).

 

Podczas spotkań zostaną omówione następujące tematy:

  1. Zasady rozliczania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014–2020.
  2. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.
  3. Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych oraz zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020.

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: awasowicz@slaskie.pl podając imię i nazwisko, wybrane miejsce i termin spotkania oraz numer kontaktowy i adres e-mail. Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 20 października 2016 roku. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w spotkaniach decydować będzie termin zgłoszenia. Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod nr telefonu (32) 77 40 549, (32) 77 40 545.

 

Serdecznie zapraszamyPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś