Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdania


W tym miejscu naszego serwisu znajdą Państwo informacje na temat bieżących danych dotyczących wysokości dostępnych środków i stanu realizacji poszczególnych działań PROW. Tutaj również zamieszczane będą sprawozdania śródroczne, roczne i końcowe z realizacji Programu.

Sprawozdanie miesięczne samorządu województwa śląskiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stan na dzień 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie miesięczne samorządu województwa śląskiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu na dzień 29 lutego 2016 r

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś