Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykaz ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


2016-02-01 12:45

W związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym na kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 oraz zgodnie z art. 49 ust. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2014 roku, poz. 1146).

LP.

Imię i Nazwisko

Adres poczty elektronicznej

Wskazanie dziedziny objętej programem operacyjnym

1.

Marek Derski

marrek4@interia.pl

PROW/PO RYBY

2.

Barbara Matysik

b.matysik@vp.pl

PROW

3.

Michał Marciniak

marciniakm@wp.pl

PROW/PO RYBY

4.

Rafał Kończyk

rafalk19@o2.pl

PROW

5.

Michał Napieralski

mnapieralski76@gmail.com

PROW

6.

Grzegorz Mróz

grzesmroz@gmail.com

PO RYBY

7.

Adam Kuboszek

kuboszekadam@gmail.com

PO RYBY

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś