Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
zakończony od 2018-08-13 do 2018-09-07
Źródło
PROW
Działanie
7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie:
7.4. Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury
Typ
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Budżet naboru
602 000 EUR (€)

Zarząd Województwa ogłasza wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Termin składania wniosków: 13 sierpnia 2018 r. - 7 września 2018 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23, V piętro, sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017, poz. 1481, t.j. z późn. zm.) na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś