Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polecamy

Wiadomości

2018-08-31

Spotkanie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. w Katowicach ( Urząd...

2018-06-14

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

Zamieszczamy informację pomocniczą przy wypełnieniu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

2018-01-17

NOWY wniosek o płatność dla działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" 4z

W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym tj. 17 stycznia 2018 r . Zarządzenia nr 4/2018   Prezesa ARiMRSukcesy projektów

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent: Gmina Janów

Tytuł projektu: Budowa obiektów sportowych w Lgoczance

Wartość dofinansowania EFRROW: 231 691,33 zł

Wartość całkowita projektu: 383 967,46 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś