Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


NOWY wniosek o płatność dla działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" 4z

W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym tj. 17 stycznia 2018 r . Zarządzenia nr 4/2018   Prezesa ARiMR


Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy - operacje typu "gospodarka wodno-ściekowa"

Publikujemy zaktualizowaną listę informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"Sukcesy projektów

Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Beneficjent: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Tytuł projektu: „Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - etap II”

Wartość dofinansowania EFRROW: 3 449 189,73 zł

Wartość całkowita projektu: 5 963 104,00 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś