Polecamy

Wiadomości


Przypomnienie o rozpoczęciu naboru wniosków na targowiska

Przypominamy o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” 


Wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej za rok 2015

Publikujemy wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania za rok 2015 dotyczące gospodarki wodno-ściekowej


Zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów”

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2635/159/V/2016 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów”Sukcesy projektów

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent: Gmina Janów

Tytuł projektu: Budowa obiektów sportowych w Lgoczance

Wartość dofinansowania EFRROW: 231 691,33 zł

Wartość całkowita projektu: 383 967,46 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków