Polecamy

Wiadomości


Wnioski o przyznanie pomocy dla poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Przekazano pierwszą zatwierdzoną  wersję  wniosków o przyznanie pomocy.


Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - interpretacja MRiRW w aspekcie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy powinni zapoznać się z treścią załączonego dokumentu.


Informacja o rachunkach bankowych wydzielonych do obsługi PROW

Informujemy o zmianach numerów rachunków bankowych wydzielonych do obsługi PROW 2007-2013 oraz 2014-2020.Sukcesy projektów

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent: Gmina Janów

Tytuł projektu: Budowa obiektów sportowych w Lgoczance

Wartość dofinansowania EFRROW: 231 691,33 zł

Wartość całkowita projektu: 383 967,46 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków